Fötternas bildtagning och undersökning tar cirka 15-30 minuter. Enligt den tagna „bilden” kan vi identifiera fötternas statiska problem (till exempel nedsjunket förfotsvalv, plattfot).

Om man besluter sig för att beställa inlägg hos oss, diskuterar vi först med pantienten om alla eventuella smärtor, sedan bestämmer vi tillsammans inläggens storlek och basmaterial. Här brukar denna fråga uppstå: betyder det att jag inte kan använda sulorna i andra skor också? I detta fall är det bäst att bestämma, vilken typ av skor eller vilka skor som oftast används. Vi brukar råda de patienterna som ringer oss att ta med de skor till undersökningen, som de brukar använda, men gärna ett eller två par till. Inläggen kan senare användas i samma typ av skor utan problem.

Vi tillverkar tyvärr inga inlägg för patienter som drabbas av diabetes. Det kan framkomma en komplikation hos diabetespatienter som kallas diabetesneuropati. Där är det de små blod kärlen och nerverna som är skadade och det orsakar försämrad känslighet. Diabetespatienter får lättare hudförhårdnad och risken är att de inte lägger märke till det och att fötterna blir skadade eller i värsta fall att det uppstår  ett öppet så uppstår

En viktig information till! Vi rekommenderar att börja använda inlägg först från 8 års och uppåt. Vi tycker att användningen av inlägg i tidigare ålder skulle bara göra deras fötter försoffade. I denna ålder förstärks fotmuskler och ledband som har en viktig roll i att stabilisera förfotsvalvet. I småbarnsålder rekommenderar vi skor med lutande klackar, eller olika sjukgymnastiska övningar för fötter.

Det är rekommenderat att ta ny bild på fötterna varje år för att kunna jämföra bilderna och se skillnaden.