Teoretiska reflektioner

Dynamisk korrigering
augusti 16, 2016

En frisk människas fot som står upp vilar på marken på tre punkter, den första och den femte metatarsala leden och hälbenet. Mellan dessa punkter spänner ett valv som liknar valvkonstruktioner från arkitekuren.Talp, láb, boltozat

Fötterna som står intill varandra bildar ett kupolliknande valv. Det här valvet är inte stelt, leder och ligament mellan benen dämpar skakningar som genereras när man går.

Analys av foten i belastning

Den optiska podografin är vårt företags registrerade patent.
Alla vet att, när någon trycker sin näsa på fönsterrutan, visas ett karakteristiskt mönster av näsan på andra sidan av glaset. Den här bilden är proportionell mot belastningen som har skapat den. I detta fall visas trycket på spetsen av näsan mer och mindre belastade delar är mindre synliga.

Detta fenomen har länge beskrivits av vetenskapen,, men nu är det dags för dess praktiska tillämpning.

Keplers lagar

Om ljusstrålar går över från ett optiskt tunnare medium (såsom luft) till ett optiskt tätare medium, blir brytningsvinkeln alltid mindre än infallsvinkeln. Ökas betavinkeln, kan ljusstrålarna inte längre lämna mediet och reflekteras i en gränsyta mellan två medier med olika optisk täthet, fenomenet heter totalreflektion (Kepler, 1611).
goos-hanchen phenomenFör detta skäl kallas vinkeln för gränsvinkeln av totalreflektion. Fiberoptiska tråd använder samma naturlag för att fånga ljuset.

Den Goos-Hanchen effekt

Det verkar vara en motsägelse att totalreflektion beror på brytningsindex av ett medium dit ljusstrålar inte ens går in. Närmare undersökningar visar att i verkligheten tränger ljuset in i det andra mediet i ett kortare avstånd (en eller två våglängder), och medan ljuset återvänder gradvis till sitt utgående medium, skiftar den reflekterade strålen lite eftersom ljuset gör en kortare resa i den också. nyomasvizsgalat 02
Det väsentliga är att med den praktiska tillämpningen av detta fenomen är det möjligt att kartlägga mer exakt fördelningen av belastning på en kroppsdel, i det här fallet på fotsulan, och använda analysresultaten.

Kraftlinjen

Om vi observerar områden foten vilar på, kan vi se att spåret av hälbenet och det första metatarsalhuvudet är högre än det femte metatarsalhuvudet. Detta orsakas av fördelning av belastning och tyngdpunktens läge. Området där kroppsvikten utövar mest belastning kallas för kraftlinjen. Detta innebär att kraftlinjen även på friska fötter löper längs den inre kanten av hälbenet, vilket ökar belastningen av den inre delen (mediala) av foten. Kraften på det longitudinella fotvalvet är stort. Nyomáspont térkép, talpkép, lábkép

Kraftlinjen i en hälsosam fot
Från hälen löper den på fotens yttre kant till basen av metatarsalerna; Här vinklas ca 75% av kraften inåt och går till den första metatarsalbenet och 25% till den femte metatarsalbenet.

Gångens faser

Efter att analysera spegellådans (podoskop) bilder som togs under gången, kan vi konstatera att den statiska belastningsbilden endast består av de dynamiska belastningsbilder som har tagits i de olika faserna av gången. Således kan dynamiska komponenter härledas från den statiska bilden.

Statiska problem

Fotproblem orsakas oftast av statiska problem som tex nedsjunket fotvalv.

På grund av olika faktorer både inom och utanför kroppen (plötslig stor belastning, svaga ligament, övervikt, felaktig livsstil, hormonella förändringar, osv.),tänjs ligamenten ut som håller valvet. Som följd av detta förändras fotvalvet och det ändrar kraftlinjens riktning, t.ex. den inre sidan av foten vinklas inåt när det längsgående valvet sänks.

Diagnostisk definition av den onormala kraftlinjen

På bilden visas fotens belastningspunkter och vi undersöker det patologiska belastningsmönster som bildats av statiska avvikelser. Vi definierar riktningen av kraftlinjen (spår) genom att binda samman de viktigaste överbelastade punkter och sedan jämför vi detta med riktningen för den „normala” linjen. Vid till exempel plattfot eller pes valgus, en typ av klumpfot, förskjuts linjen mot insidan av foten, medan ett nedsjunket förfotsvalv gör linjen avviker mot tå 2 i stället för stortån.