Fotens rörelser

Platta fötter
augusti 17, 2016
Fotens uppbyggnad
augusti 17, 2016

Rörelser tas ut i lederna. Den viktigaste leden är sk övre språngleden mellan vadben och talus. Enligt rörelseriktningar kan man urskilja dorsalflexion (sträckning), plantarflexion (böjning), supination (utåtvinkling av foten), pronation (inåtvinkling av foten). Olika muskelgruppers samarbete resulterar fotens och tårnas rörelser.

Stegets olika faser

1. Hälkontakt: supination

När hälen vidrör marken, först är foten supinerad och det följs av en stark pronation. Det är lättast att se när man löper. Fotleden är upplåst och öppen.

2. Belastning: pronation

När fotsulan ”åker ner” längs insidan utnyttjas det mjuka inre valvet, den förblir öppen för att kunna dämpa belastning och kunna anpassa sig till marken.

3. Belastning: neutralt steg

Neutralt steg innebär att foten varken pronerar eller supinerar vid fotisättning. Hälsenan är rak i vinkel mot golvet och trycket är jämnt över hela fotsulan. Innan man tar ett steg blir leden spänd, foten hamnar i supination från neutral läge

4. Tåsläpp: supination

Tåsläpp innebär att lyfta kroppen, fötterna supinerar och vid supination dras lederna åt.

Kraftlinjen

När man tar ett steg utsätts fötterna för kraft och de mest belastade områden av fötterna bildar en linje som heter kraftlinje. Kraftlinjen av en frisk fot är S-formad, som börjar från hälens insida, vänder inåt och sedan delas i två i mitten av metatarsalerna och går mot stortå och lilltå. En frisk fot har en normal kraftlinje, medan den sjuka fotens tyngdlinje skiljer sig från detta.